กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
การจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน (Flow Chart) ตามภารกิจงาน
Wednesday, 02 July 2014 08:15

ส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าให้คำแนะนำในการจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน

Read more...
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 03 June 2014 08:52

 รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557

แผนประชาสัมพันธ์    Plan
แผ่นพับ Brochure
 
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด ที่ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด ปี 2557
Tuesday, 20 May 2014 07:55

File Download

รายละเอียดประกอบด้วยชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และเป้าหมายของตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

KPI 57

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 29 April 2014 05:07

 

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

HANDBOOK
 
ตัวชี้วัดที่7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2557
Monday, 10 March 2014 03:38

File Download

คำชี้แจงตัวชี้วัดที่ 7 Plain
เป้าหมายรายจังหวัด Goal
ตัวอย่างตารางรายงานผล Example
แบบตรวจสภาพ Form
 
ตัวชี้วัด1.3 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ของ สมศ. ปี พ.ศ.2557
Friday, 21 February 2014 08:40

คำชี้แจงประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ของ สมศ.ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 กองพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

คู่มือการประเมินคุณภาพ Guide
เป้าหมายของจังหวัด Target
แบบรายงานผลการประเมินคุณภ Form

 


Page 3 of 11

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108048
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้18
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108048
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด