กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เพิ่มเติมตัวชี้วัด 2557
Thursday, 20 February 2014 06:36

ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบ

รายละเอียดการดำเนินการ Plain
เป้าหมาย Goal
แบบฟอร์มการรายงานผล Form

 


ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่มีไวยาวัจกรและ/หรือกรรมการวัด ซึ่งผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบ

คำชี้แจง Plain
เป้าหมาย Total Goal
ตารางรายงานผล Form
ข้อสอบการจัดให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ Exam

 


ตัวชี้วัด:จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(สธจ.) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

ปฏิทินงาน Calender
เกณฑ์มาตรฐาน Norm
ขั้นตอนการเสนอขอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น WorkFlow
แบบรายงาน Form
PowerPoint PowerPoint

 


ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการปัญหาเร่งด่วนของพระพุทธศาสนา

คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Plain
แผนภูมิกระบวนการ Flow
แบบรายงานผล Form1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Form2
แผ่นพับ Brochure
 
ตัวชี้วัดที่1.5 จำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติฯและข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดครบถ้วน ปี พ.ศ. 2557
Monday, 17 February 2014 07:01

1.5.1จำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนาสมบัติของวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดครบถ้วน

File Download

คำชี้แจง plain 1.5.1
ปฏิทินการดำเนินงาน calender 1.5.1
แบบตรวจสอบยืนยัน confirm 1.5.1
แบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติของวัด form 1.5.1
 

 

1.5.2จำนวนของวัดที่มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

File Download

แบบฟอร์มรายงานทางการเงิน form 1.5.2
คำชี้แจงและปฏิทินการดำเนินงาน Power Point 1.5.2
 
ตัวชี้วัดที่1.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.2557
Monday, 17 February 2014 06:46

หลักเกณฑ์การดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

File Download

ปฏิทินการดำเนินงาน Calender 1.4
แบบฟอร์ม Form 1
เป้าหมาย Target
แบบรายงานการดำเนินงาน Total Report
 
ตัวชี้วัดที่1.1 จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน สนง.พศ.ได้ ปี พ.ศ. 2557
Monday, 17 February 2014 04:25

1.1.1 ร้อยละของวัดที่รักษาเกณฑ์มาตรฐาน สนง.พศ. ได้

1.1.2 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนง.พศ. ได้

Attachments:
FileFile size
Download this file (form 1.1.1.xls)Form 1.1.184 Kb
Download this file (form 1.1.2.xls)Form 1.1.278 Kb
Download this file (plain.doc)Plain164 Kb
 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
Monday, 04 March 2013 03:04

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

Attachments:
FileFile size
Download this file (report.pdf)report.pdf6008 Kb
 
ตัวชี้วัดไวยาวัจกร ปี2556
Friday, 01 March 2013 04:19

จำนวนวัดที่มีไวยาวัจกร/กรรมการวัดที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

Attachments:
FileFile size
Download this file (2556.doc)2556.doc190 Kb
Download this file (56.doc)56.doc111 Kb
Download this file (form 1-56.xls)form 1-56.xls30 Kb
 


Page 4 of 11

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108048
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1
เดือนนี้เดือนนี้18
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108048
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด