กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
48-54
Friday, 02 September 2011 18:07

คำสั่ง 48/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

Attachments:
FileFile size
Download this file (48-54.pdf)48-54.pdf40 Kb
 
56-54
Friday, 02 September 2011 18:03

คำสั่ง 56/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำชี้แจงและ
รายละเอียดประกอบการแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Attachments:
FileFile size
Download this file (56-54.pdf)56-54.pdf100 Kb
 
60-54
Friday, 02 September 2011 17:58

คำสั่ง 60/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
กำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Attachments:
FileFile size
Download this file (60-54.pdf)60-54.pdf98 Kb
 
63-54
Friday, 02 September 2011 17:53

คำสั่ง 63/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Attachments:
FileFile size
Download this file (63-54.pdf)63-54.pdf61 Kb
 
82-54
Friday, 02 September 2011 17:50

คำสั่ง 82/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Attachments:
FileFile size
Download this file (82-54.pdf)82-54.pdf47 Kb
 
138-54
Friday, 02 September 2011 17:48

คำสั่ง 138/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ดูแล การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

Attachments:
FileFile size
Download this file (138-54.pdf)138-54.pdf44 Kb
 


Page 7 of 10

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107758
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7
เดือนนี้เดือนนี้19
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107758
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด