กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
270-54
Friday, 02 September 2011 17:36

คำสั่ง 270/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Working Team)
ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)

Attachments:
FileFile size
Download this file (270-54.pdf)270-54.pdf32 Kb
 
ลักษณะสำคัญขององค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร

Attachments:
FileFile size
Download this file (organize54.pdf)organize54.pdf383 Kb
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 54
Wednesday, 25 May 2011 18:32

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพ
การให้บริการประชาชน ปี 2554

ดาวน์โหลด

 

 
สิ่งที่ต้องดำเนินการ " การติดตามผลตัวชี้วัดปี 2554"
Tuesday, 26 July 2011 13:55
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและPMQA ปี พ.ศ. 2554
Attachments:
FileFile size
Download this file (PMQA.doc)PMQA ??? ?,?,?818 Kb
Download this file (report_kpi_54.doc)report_kpi_54.doc547 Kb
Download this file (report_PMQA.doc)report_PMQA.doc1479 Kb
Download this file (templet 54.doc)templet 54.doc469 Kb
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
Tuesday, 05 July 2011 14:09
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
Attachments:
FileFile size
Download this file (6-54.doc)6-54.doc1322 Kb
 
วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.๒๕๕๔ - พศ.๒๕๕๗)
Wednesday, 25 May 2011 14:59

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

Attachments:
FileFile size
Download this file (vision.pdf)vision.pdf260 Kb
Read more...
 


Page 8 of 10

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107249
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107249
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด