กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
Tuesday, 05 July 2011 14:09
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
Attachments:
FileFile size
Download this file (6-54.doc)6-54.doc1322 Kb
 
วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.๒๕๕๔ - พศ.๒๕๕๗)
Wednesday, 25 May 2011 14:59

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

Attachments:
FileFile size
Download this file (vision.pdf)vision.pdf260 Kb
Read more...
 
พศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ๒๕๕๔
Wednesday, 27 April 2011 18:59

พศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ๒๕๕๔

รายละเอียด

 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
Wednesday, 27 April 2011 18:55

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (assure54.pdf)assure54.pdf301 Kb
 
ตารางรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
Monday, 11 April 2011 14:26

ตารางรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (form6-54.doc)form6-54.doc114 Kb
 
เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
Tuesday, 22 March 2011 17:57

เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ที่เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาค)

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (KPI templet.doc)KPI Template302 Kb
 


Page 10 of 12

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

108245
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน2
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้7
เดือนนี้เดือนนี้32
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม108245
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด