กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
คู่มือกระบวนงานการบริการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Tuesday, 11 November 2014 02:14

 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 ดาวน์โหลดคู่มือกระบวนงานบริการ

 
ผลคะแนนตัวชี้วัดปี ๒๕๕๗ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Thursday, 03 July 2014 09:57

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้า   ชี้แจง ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ :ตัวชี้วัดย่อย กระบวนงานจัดสรรเงิน       อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต และเบิกจ่ายนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Read more...
 
การจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน (Flow Chart) ตามภารกิจงาน
Wednesday, 02 July 2014 08:15

ส่วนศาสนสถานและควบคุมทะเบียนวัด กองพุทธศาสนสถาน เชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าให้คำแนะนำในการจัดทำแผนภูมิกระบวนงาน

Read more...
 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 03 June 2014 08:52

 รายละเอียดการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.2ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557

แผนประชาสัมพันธ์    Plan
แผ่นพับ Brochure
 
สรุปภาพรวมตัวชี้วัด ที่ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด ปี 2557
Tuesday, 20 May 2014 07:55

File Download

รายละเอียดประกอบด้วยชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และเป้าหมายของตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

KPI 57

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557
Tuesday, 29 April 2014 05:07

 

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

HANDBOOK
 


Page 2 of 10

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107249
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3
เดือนนี้เดือนนี้23
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107249
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด