กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
เพิ่มเติมตัวชี้วัด 2557 PDF Print E-mail
Thursday, 20 February 2014 06:36

ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบ

รายละเอียดการดำเนินการ Plain
เป้าหมาย Goal
แบบฟอร์มการรายงานผล Form

 


ตัวชี้วัด:จำนวนวัดที่มีไวยาวัจกรและ/หรือกรรมการวัด ซึ่งผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบ

คำชี้แจง Plain
เป้าหมาย Total Goal
ตารางรายงานผล Form
ข้อสอบการจัดให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ Exam

 


ตัวชี้วัด:จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(สธจ.) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

ปฏิทินงาน Calender
เกณฑ์มาตรฐาน Norm
ขั้นตอนการเสนอขอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น WorkFlow
แบบรายงาน Form
PowerPoint PowerPoint

 


ตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการปัญหาเร่งด่วนของพระพุทธศาสนา

คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Plain
แผนภูมิกระบวนการ Flow
แบบรายงานผล Form1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Form2
แผ่นพับ Brochure
 

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107621
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4
เดือนนี้เดือนนี้22
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107621
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด