กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 PDF Print E-mail
Saturday, 07 March 2015 03:12

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่ผ่านเกณฑ์และรักษาเกณฑ์มาตรฐาน พศ. ได้

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แบบฟอร์มการรายงานผล


ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 แผนการดำเนินงาน

 บันทึกการจัดการและตอบสนองเรื่องร้องเรียน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนภูมิภาค

 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ส่วนกลาง

 หนังสือเวียน

  ตัวอย่างแผ่นพับ


ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ปฏิทินการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน 

 แบบรายงานผลแต่ละตัวบ่งชี้

 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน


ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติฯครบถ้วนและข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

1.4.1 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดครบถ้วน

 ปฏิทินการดำเนินงาน 

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบตรวจสอบยืนยันข้อมูลวัด

 แบบสำรวจข้อมูลศาสนสมบัติ

 

1.4.2 ร้อยละของจำนวนวัดที่มีข้อมูลรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด

 คำชี้แจงการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

 แบบสรุปรายชื่อวัด

 แบบสรุปบัญชีรับ-จ่าย

 

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107725
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน2
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5
เดือนนี้เดือนนี้21
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107725
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด