กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ PDF Print E-mail
Written by nanthaporn   
Friday, 13 March 2015 04:30

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานหลังใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมติที่ประชุม ให้แต่ละสำนัก/กอง สำรวจว่าตนมีกระบวนงานบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตของทางราชการใดบ้าง และให้ดำเนินการจัดทำคู่มือตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Last Updated on Wednesday, 25 March 2015 02:02
 

คำสั่ง / ประกาศ

น่ารู้จาก ก.พ.ร.

เว็บสำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

107621
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานเมื่อวาน1
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้4
เดือนนี้เดือนนี้22
ผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชมรวม107621
IP :103.55.142.140
UNKNOWN


ค้นหาด้วย Google


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัด" มากน้อยเพียงใด