ต้วชี้วัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี2556 Print
Friday, 29 March 2013 03:27

คำช้แจง,ตัวบ่งชี้และเกณฑ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม,ตัวอย่างแบบรายงาน,แบบประเมิน,จำนวนโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินคุณภาพ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.PDF)1.PDF2049 Kb
Download this file (11-1.doc)11-1.doc1225 Kb
Download this file (11.doc)11.doc48 Kb
Download this file (guide.pdf)guide.pdf1190 Kb
Download this file (plan.xls)plan.xls320 Kb