คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 711/2563 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง ป.ย.ป. พศ. - 1.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,462