21 พ.ย. 2563 - ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (กลุ่ม ป.ย.ป.) และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(กลุ่มป.ย.ป.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และประชุมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.onab.go.th&set=a.2446381539000466

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

  

  คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,373