1 เม.ย. 64 - การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสถานะของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  

  

  

ขอบคุณภาพและข่าว จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,235