11 ก.พ. 2564 - PMQA 4.0 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ ในหมวด ๕ การมุ้งเน้นบุคลากร ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังที่ ๒)
 

  

  

  

ขอบคุณภาพและข่าว จากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,097