2 ต.ค. 2563 - พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2563

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการ ๒ โครงการได้แก่ ๑.โครงการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ๒.โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "สร้างวินัยให้ตนเอง สร้างความสำเร็จให้องค์กร" โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.onab.go.th&set=a.2402109940094293

    คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3210