24 ก.ย. 2563 - ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ หลังจากที่ได้มีการประเมินหน่วยงานตามเขตตรวจราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง ๑๘ เขต เป็นที่เรียบร้อย

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.onab.go.th&set=a.2395492650756022

   คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3230