คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1177/2563 เรื่อง การปรับปรุงรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,478