คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1368/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ใน กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง ป.ย.ป. พศ. - 3.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,480