บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 อัตรากำลัง

นางปนัดดา  สายคำมี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

นางสาวกัลยรักษ์  บูรณพันธุ์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวนันทพร  อินทรสกุล

นักจัดการงานทั่วไป

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,471