รายงานผลการออกใบอนุญาตฯ

การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,225